2 Days Boston & Rhode Island


Boston city tour, Harvard University, MIT, Yale University and Rhode Island